Logo firmy VeeZuu - lider logistyki miejskiej i dostaw premium.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez portal internetowy Veezuu (dalej zwaną Witryną) przez BalticTechConsalt OÜ, z siedzibą: Harju maakond, Viimsi vald, Randvere küla, Karjaaia tee 3, 74001, (dalej zwanego Veezuu).

Veezuu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i chrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zleceń w jej ramach, oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Klient rejestrując się w Witrynie podaje swoje dane dobrowolnie:

Osoba fizyczna:

 • E-mail
 • Telefon
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Numer karta bankowej

Dla roli „nadawca"

 • Skan dowodu osobistego

Dla roli „Przewoźnika"

 • Skan dowodu osobistego
 • Skan prawa jazdy

Osoba Prawna:

 • Firma
 • Adres
 • Adres wysyłki/dostawy
 • Telefon
 • E-mail
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • Numer rachunku/numer karty bankowej
 • NIP
 • REGON
 • KRS

Veezuu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Veezuu w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu składania zleceń.

Pliki cookies wykorzystywane przez Veezuu mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do rzechowywania informacji ułatwiających korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Veezuu może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zlecenia w
ramach Witryny.

Ponadto, Veezuu może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach Marketingowych
jak i Tworzenia Baz Potencjalnych Klinetów.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie la realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

MARKETING VEEZUU
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Veezuu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
W celu realizacji umowy Veezuu może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów partnerskich.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@veezuu.com

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI
Veezuu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i asło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Veezuu nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@veezuu.com

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@veezuu.com

INNE STRONY INTERNETOWE
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Veezuu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Veezuu nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@veezuu.com

USUNIĘCIE KONTA
Klient, który założył konto w Witrynie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Veezuu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Veezuu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Veezuu zostaną poinformowani na stronie Witryny.